Nawigacja

Kontakt

 • Gimnazjum w Kosakowie
  ul. Żeromskiego 11
  81-198 Kosakowo
 • 058 679- 23-90

Dziennik Elektroniczny

Doradztwo zawodowe

Sobota 01.10.2016

Naszą stronę odwiedziło już

Ilość odwiedzin: 579001

Dzwonki

          WERSJA  A                WERSJA  B

 1.   8.00 –   8.45         1.   8.00 –   8.30
 2.   8.50 –   9.35         2.   8.35 –   9.05
 3.   9.45 – 10.30         3.   9.15 –   9.45
 4. 10.35 – 11.20         4.   9.50 – 10.20
 5. 11.35 – 12.20         5. 10.35 – 11.05
 6. 12.35 – 13.20         6. 11.20 – 11.50
 7. 13.25 – 14.10         7. 11.55 – 12.25
 8. 14.15 – 15.00         8. 12.30 – 13.00
 9. 15.05 – 15.50         9. 13.05 – 13.35
 10. 15.55 – 16.40        10.13.40 – 14.20
 11. 16.45 – 17.30        11.14.25 – 14.55

Kalendarz

Aktualności

Uwaga! Nowy adres

gimnazjum-kosakowo@wp.pl

 

 

 

TERMINY związane z egzaminem gimnazjalnym

Rodzice uczniów klas III naszego Gimnazjum powinni:

1/ do 30 września 2016 r. – złożyć deklarację

(a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego,

(b) informującą o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który nie ma takiego obowiązku,

(c) informującą o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub części drugiej egzaminu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym

2. do 15 października 2016 r. – przedłożyć dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

3. do 24 listopada 2016 r. – złożyć oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.

4. do 19 stycznia 2017 r. – złoż pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.11. e. do 31 marca 2017 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.12.). 

TERMINY egzaminów próbnych gimnazjalnych 6-8.12.2016 r.

Egzaminy gimnazjalne 19-21.04.2017 r.

 

Nowy skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego

 • Przewodnicząca -  Julia Konopka z klasy III e
 • z-ca - Mateusz Sulewski z klasy III c
 • sekretarz -  Paweł Mischke z klasy III e
 • skarbnik -  Kamil Radzikowski z klasy I c
 • rzecznik SU - Paweł Hajder z klasy III a

Gratulujemy !

 
     Uczestniczyliśmy w 77 rocznicy obrony                                                                                  Kępy Oksywskiej

 

19 września 1939 roku nastąpiła ostatnia, desperacka próba przebicia się naszego wojska przez kleszcze atakującego Wehrmachtu na Kępie Oksywskiej.

77 lat później, 19 września 2016 roku, przy obelisku w Mostach odbyły się uroczystości upamiętniające walki w obronie Kępy Oksywskiej. Stawili się na nie uczniowie naszego Gimnazjum z klasy II B i III B pod opieką nauczycieli: Lucyny Komosy, Krystyny Pingot i Karola Karczewskiego.

Na uroczystości, w asyście plutonu kompanii honorowej i orkiestry Marynarki Wojennej wraz z dowództwem, przybyli  kombatanci, samorządowcy, wójt Jerzy Włudzik, sołtysi, mieszkańcy oraz dyrekcja Gimnazjum - panie Marzena Korzeniewska i Anna Bandura. Obecni byli także uczniowie szkół podstawowych w Pogórzu, Mostach i Dębogórzu wraz z nauczycielami oraz dyrektorami.

– Przegrali bitwę, ale mimo to nie zostali złamani – mówił na uroczystości Stanisław Śliwa, prezes Zarządu Krajowego Piłsudczyków.

Uczniowie  Gimnazjum w  Kosakowie,  w galowych strojach, pod opieką wychowawców p. Anny Gerber, Krystyny Pingot, Lucyny Komosy i Karola Karczyńskiego, uczestniczyli w uroczystości oddając cześć poległym. Uczestniczyliśmy w Apelu Poległych, złożyliśmy wiązanki kwiatów przy obelisku oraz modliliśmy się podczas polowej mszy św.

Kępa Oksywska padła mimo bohaterstwa żołnierzy, zmagających się z czterokrotną przewagą wroga, dowodzonych do ostatniego naboju przez pułkownika Stanisława Dąbka, dowódcę Lądowej Obrony Wybrzeża.

19 września, po wyczerpaniu możliwości obrony, pułkownik Dąbek w Babim Dole sformował ostatni oddział by stanąć do ostatniej walki.

Jest też na Obłużu grób i pomnik Fredka Dyducha. Kim był? Był trzynastoletnim harcerzem z pomorskiej drużyny, najmłodszym obrońcą Kępy Oksywskiej. Odniósł śmiertelne rany w ataku kompanii wypadowej.                                                    

 

Z optymizmem rozpoczynamy

nowy rok szkolny

Za nami  inauguracja nowego roku szkolnego w naszym wyjątkowym gimnazjum. Przed nami pierwszy rok zmian

w systemie oświaty.  Przejdziemy je płynnie, sprawnie

i profesjonalnie, tak aby dla naszych uczniów była to dobra zmiana. Czas zmian bywa trudny - ale nie dla nas.

Witam w naszych progach uczniów klas pierwszych, zaczynających nowy etap edukacji. A wszystkim naszym uczniom życzę jak najlepszych wyników w nauce.

- Jesteście spadkobiercami i dziedzicami największej kultury świata, cywilizacji europejskiej. Wielką swoją nauką, myślą, organizacją, pracą, wysiłkiem pokoleń. Jesteście dziedzicami tej kultury w polskim języku, którego bronili wasi przodkowie na Westerplatte, na Kępie Oksywskiej. I w tym języku, w tej kulturze będą was uczyć tutaj wasi czcigodni nauczyciele. Mam nadzieję i życzę wam tego, że pójdziecie dalej, zrobicie lepszą Polskę, lepszą Europę, lepszy świat - mówił do naszych uczniów dr Kornel Morawiecki, marszałek senior Sejmu RP na naszym inaugurującym rok szkolny uroczystym apelu .

Nauczycielom i pracownikom administracyjnym życzę satysfakcji z wykonywanej pracy. Rodzicom zaś - by na koniec roku szkolnego wiedzieli, że Gimnazjum w Kosakowie to był dobry wybór.

Mamy profesjonalne kadry, mamy wsparcie organu prowadzącego, czyli pana wójta i samorządu. Mamy wyjątkowy supernowoczesny obiekt, odznaczający się na mapie pomorskiej edukacji forma i nowoczesnością, placówką oświatową ważną dla lokalnej społeczności.

Nasze gimnazjum to swoiste "mistrzostwo świata". To szkoła przyszłości w przyszłościowej, rozwojowej gminie, w której mieszka już 12,5 tysiąca osób. Są to głównie ludzie w wieku 20-40 lat. Od 2002 roku w gminie Kosakowo liczba mieszkańców podwoiła się.

Gmina Kosakowo jest ambitna, Jej mieszkańcy są ambitni. Mam nadzieję, że będzie można śmiało powiedzieć, że wysoki poziom edukacji to nasza kosakowska specjalność.

Nie zapominamy o historii naszej ziemi. 1 września delegacja Gimnazjum złożyła wiązanki kwiatów na żołnierskich kwaterach poległych w 1939 roku obrońców Kępy Oksywskiej i przy pomniku vis a vis Urzędu Gminy.

W tym roku w naszym Gimnazjum naukę pobierać będzie ponad czterystu uczniów w osiemnastu oddziałach.  Ciągle przybywają do naszej gminy nowi mieszkańcy. 

Drodzy rodzice! Będzie mi niezmiernie miło pracować z państwa dziećmi i z wami.  Nam po prostu zależy.

Drodzy koleżanki i koledzy z grona pedagogicznego! Życzę wielu sukcesów w pracy z naszą młodzieżą i we współpracy z rodzicami!

 

Marzena Korzeniewska

 

 

8-Korzeniewska Marzena-newm

Nowy Dyrektor Gimnazjum w Kosakowie

mgr Marzena Korzeniewska

Wita Państwa Marzena Korzeniewska – dyrektor Gimnazjum w Kosakowie

Ukończyłam studia pedagogiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe z zakresu mediacji gospodarczych i pracowniczych na Uczelni Łazarskiego

w Warszawie oraz zarządzanie oświatą dla kadry kierowniczej.

Od 2002 roku jestem nauczycielem dyplomowanym. Prowadziłam własny gabinet terapii pedagogicznej w Gdyni.

Jestem autorką projektów z zakresu mediacji adresowanego do nauczycieli, a także dla uczniów z zakresu mediacji rówieśniczych.  

Mój dziadek Alojzy Markowski kierował w okresie międzywojennym szkołą w Smętowie Chmieleńskim, a przodkowie z rodziny Bielińskich z Pelplina byli współzałożycielami pisma „Pielgrzym”

i przez lata wydawali "Gazetę Kartuską".  

Współpracuję z Rodziną Katyńską, Hospicjum Świętego Wawrzyńca w Gdyni, Fundacją Pomorska Inicjatywa Historyczna,

z Polskim Towarzystwem Dysleksji. Mam doświadczenie

w prowadzeniu programów wymiany międzynarodowej w ramach edukacyjnych programów europejskich.

Cenię sobie otrzymany prestiżowy Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Marzena Korzeniewska

     

 

Odbył się Europejski Dzień Języków (EDJ), ustanowiony przez Radę Europy, obchodzony we wszystkich krajach europejskich. Oficjalnie święto przypada 26 września. Jego idea służy promocji bogactwa kulturowego Europy i nauki języków obcych.

 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW- 26 WRZEŚNIA

w  formie

KONKURSU JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO

( wszystkie klasy Gimnazjum)

 

„PRZYSŁOWIA,  IDIOMY,

( ULUBIONE SŁOWA - GRUPY MNIEJ ZAAWANSOWANE)

W OBRAZACH”

j. angielski, j. niemiecki

REGULAMIN KONKURSU

 Osoby odpowiedzialne:

 • Klasy językowe i językowo-artystyczna  dodatkowo  przygotowują plakaty promujące naukę języków obcych i wieszają w widocznych miejscach w Gimnazjum do 19 września,
 • Agnieszka Król -regulamin konkursu, lista przysłów i idiomów w języku angielskim, dyplomy dla wszystkich klas;
 • Dagmara Miotk - lista przysłów i idiomów w języku niemieckim, członek jury;
 • Beata Hejła -  członek jury, zrobienie zdjęć, przesłanie informacji i zdjęć na stronę szkoły                  i do biuletynu gminnego;
 • Aneta Ronowicz- prezenty dla laureatów;
 • Maria Hinca- członek jury.

Cele konkursu:

 • zainteresowanie uczniów bogactwem leksykalnym języków obcych,
 • propagowanie nauki języków poprzez wspólną zabawę,
 • rozwijanie zamiłowań językowo-plastycznych uczniów.

Tematyka konkursu: prezentacja przysłów, idiomów i ulubionych słów języka niemieckiego oraz języka angielskiego w formie ilustracji.

Przebieg konkursu:

Wszyscy wychowawcy wybierają dla klasy jedno przysłowie lub idiom w języku angielskim lub niemieckim z listy( podanej przez organizatorów) po zapoznaniu się z preferencjami  uczniów. Proszę, żeby wychowawcy napisali na liście swoje nazwisko, klasę i nr sali przy przysłowiu lub idiomie, które wybrali. Ilustracja idiomu może być wykonana przez ucznia lub zespół dowolną techniką

i w  formacie nie mniejszym niż A4, może zawierać fragment tekstu.

 Na odwrocie pracy powinno znajdować się :

1. źródło w przypadku fragmentu tekstu,

2. nazwisko i imię autora / autorów pracy,

3. nazwisko i imię nauczyciela prowadzącego,

4. idiom lub przysłowie, które zostało zilustrowane.

Ilustracja idiomu powinna być zamieszczona na gazetce w sali klasy do dnia

26 września. Komisja konkursowa ( Beata Hejła, Dagmara Miotk, Maria Hinca) ocenia prace klas do 10 października i przyznaje miejsca wszystkim klasom.

W ocenie będzie brana pod uwagę:

 

·      kreatywność,

 

·      stopień zrozumienia sensu ilustrowanego tematu przez ucznia

 

·      walory estetyczne prac.

Prace będą oceniane w 2 kategoriach:

 

·         język niemiecki

 

·         język angielski

Laureaci zostaną nagrodzeni w obu kategoriach .

Przepisy ogólne:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wybranych prac.

Mgr A. Król

 

 

Bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego 

Gimnazjum w Kosakowie Najlepsze

 

Zakres egzaminu

 

Język Polski

Język Angielski

poziom podstawowy

Język Angielski

poziom rozszerzony

Polska

69 %

65 %

46 %

Województwo pomorskie

67 %

63 %

45 %

Tereny wiejskie

63 %

55 %

35 %

Gimnazjum w Kosakowie

 

 • Miłośnicy języka kaszubskiego, którym droga jest mowa rodzima, spotkają się 5 listopada 2016 roku w Gimnazjum w Kosakowie by pisać Kaszubskie Dyktando. Wiadomo: Kaszëba mô cwiardą mòwă, ale mitczé serce.

  Będzie to XV edycja Kaszubskiego Dyktanda. Mamy nadzieję, że do pisemnej rywalizacji stanie jeszcze więcej osób niż rok temu w Gdyni (było tam 160 uczestników).

 • Informuję Rodziców uczniów klas III o następujących terminach:

  1. do 30 września 2016 r. złożenie deklaracji

  (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego,

  (b) informującej o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który nie ma takiego obowiązku,

  (c) informującej o zamiarze przystąpienia do części pierwszej lub części drugiej egzaminu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum w Kosakowie
  ul. Żeromskiego 11
  81-198 Kosakowo
 • 058 679- 23-90

Wiadomości

Galeria zdjęć