Nawigacja

Kontakt

 • Gimnazjum w Kosakowie
  ul. Żeromskiego 11
  81-198 Kosakowo
 • 58 679- 23-90

Dziennik Elektroniczny

Doradztwo zawodowe

Czwartek 27.04.2017

Naszą stronę odwiedziło już

liczba odwiedzin: 736797

Dzwonki

          WERSJA  A                WERSJA  B

 1.   8.00 –   8.45         1.   8.00 –   8.30
 2.   8.50 –   9.35         2.   8.35 –   9.05
 3.   9.45 – 10.30         3.   9.15 –   9.45
 4. 10.35 – 11.20         4.   9.50 – 10.20
 5. 11.35 – 12.20         5. 10.35 – 11.05
 6. 12.35 – 13.20         6. 11.20 – 11.50
 7. 13.25 – 14.10         7. 11.55 – 12.25
 8. 14.15 – 15.00         8. 12.30 – 13.00
 9. 15.05 – 15.50         9. 13.05 – 13.35
 10. 15.55 – 16.40        10.13.40 – 14.20
 11. 16.45 – 17.30        11.14.25 – 14.55

Kalendarz

Aktualności

Nasz adres e-mail: gimnazjum-kosakowo@wp.pl

   

  Tablica honorowa pana Antoniego Pienczk

Warto pamiętać o ludziach, którzy dobrze przysłużyli się lokalnej społeczności.

26 kwietnia br. w naszym Gimnazjum o godz. 10.00 uczcimy pamięć pana Antoniego Pienczk, który był właścicielem gruntu, na którym wybudowane zostało staraniami Gminy wyjątkowe Gimnazjum w Kosakowie.

Kim był pan Antoni?

Antoni Pienczk urodził się 18 kwietnia 1929 r. w Kosakowie, w tym czasie był to powiat morski, w woj. pomorskim. Ukończył Szkołę Rolniczą w Wejherowie w czasie okupacji niemieckiej.

Całe życie mieszkał i gospodarował w Kosakowie.

Jego pracę na gospodarstwie przerwał rozkaz przymusowego wcielenia do służby wojskowej. Jako gospodarz uznany został za „element podejrzany”. Jak wielu mu podobnych trafił do batalionów górniczych. Ciężka praca w kopalni nie zraziła jednak syna „kułaka” do rzeczywistości. Wręcz przeciwnie.

Całe swoje życie pracował na rzecz naszej Małej Ojczyzny, prowadził wzorowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła i mleczarstwie. Był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie, członkiem Gminnej Rady Narodowej w Kosakowie w latach 1978-1982, przewodniczącym Rady Gminy Kosakowo, wieloletnim radnym Powiatu Puckiego, przewodniczącym Koła Rolniczego Gminy Kosakowo, zasłużonym działaczem Spółdzielni Mleczarskiej Kosakowo oraz podkomendnym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczonym Honorową Odznaką Organizacyjną za zasługi dla Związku. Przez 28 lat należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, partii ruchu ludowego, który ma ponad stuletnią tradycję. Za swoją działalność został odznaczony oraz wyróżniony wieloma odznaczeniami spółdzielczymi i resortowymi, m.in. Odznaką Zasłużony dla Rolnictwa, Honorową Odznaką Represjonowanych Żołnierzy Górników, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 26 maja 2016 roku. Człowiek, jak to opisał poeta Horacy, nie umiera cały. Słowa Horacego znajdują kolejne potwierdzenie: w postaci pamiątkowej tablicy w nowoczesnej szkole, która powstała na ziemi Antoniego Pienczk i dzięki jego życzliwości.

Przesłankami decydującymi o realizacji inwestycji były m.in. duży przyrost ludności w naszej Gminie, stale zwiększająca się liczba dzieci i młodzieży uczącej się. W centrum Gminy zbudowany został zespół obiektów, tworzących doskonałą bazę dydaktyczna, rekreacyjną oraz szerokie zaplecze sportowe.

Ten wymowny gest państwa Teresy i Antoniego Pienczk będą nam towarzyszyć zawsze, gdy kolejne roczniki opuszczać będą szkolne mury wkraczając w bardziej dorosłe życie, wyedukowani w tych właśnie obiektach.  

         Panie Antoni, pamiętamy i dziękujemy!

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„Londyn kojarzy mi się z …”

organizowanego przez

Gimnazjum w Kosakowie

 

118 zł za loty w dwie strony z Warszawy do Londynu liniami Ryanair w styczniu

Cele Konkursu:

 • przedstawienie oczyma młodzieży walorów turystycznych, historycznych i kulturowych Wielkiej Brytanii i Londynu.

  • poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego Wielkiej Brytanii.

Regulamin Konkursu:

§1 Organizator

Organizatorem Konkursu plastycznego jest Gimnazjum w Kosakowie.

Nauczyciele odpowiedzialni za zorganizowanie konkursu to Pani Agnieszka Naczk- nauczyciel języka angielskiego, Pani Beata Hejła- nauczyciel języka angielskiego oraz Pan Adam Pop- nauczyciel informatyki i techniki.

§2 Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się 10 kwietnia, a kończy się 19 maja 2017 r.

§3 Warunki uczestnictw

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas Gimnazjum w Kosakowie

2. Uczeń zamierzający uczestniczyć w Konkursie potwierdza to zgłaszając swoje uczestnictwo nauczycielom organizującym konkurs.

3. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik graficznych. Tematem prac powinny być ciekawe - pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym – miejsca lub symbole Wielkiej Brytanii.

4. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w Internecie.

5. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

§4 Termin i warunki dostarczenia prac

 

 1. Prace należy dostarczyć osobiście do Pani Agnieszki Naczk, Pani Beaty Hejła lub Pana Adama Pop do 19 maja 2017 roku.

 2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, tytuł pracy oraz krótki opis w języku angielskim co przedstawia praca. Forma dowolna wraz z pracami przestrzennymi.

 3. Prace przechodzą na własność Organizatora.

 

§5 Zasady przyznawania nagród

Komisja w składzie : Dyrektor Gimnazjum w Kosakowie pani mgr Marzena Korzeniewska, Wicedyrektor Gimnazjum w Kosakowie pani mgr Anna Bandura, nauczyciele języka angielskiego pani mgr Agnieszka Naczk oraz pani mgr Beata Hejła oraz nauczyciel informatyki i techniki pan mgr Adam Pop do 31 maja 2017 roku wyłoni trzy zwycięskie prace.

 1. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.

 2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 3. Zdjęcia zwycięskich prac oraz nazwiska ich autorów zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora.

 4. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie wywieszony na tablicy informacyjnej szkoły.

 

Alleluja! dziś śpiewajmy

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim Nauczycielom Pracownikom Gimnazjum i Spółki PEKO, Uczniom i Rodzicom oraz Sympatykom naszego Gimnazjum, życzymy nadziei, radości, pokoju i pomyślności.  Ufajmy w triumf Zmartwychwstania, gdy mrok zwyciężyło światło Wielkanocnego poranka.

Nim zaświtał poranek Zmartwychwstania Odkupiciel przeszedł Drogę Krzyżową. Jezus dnia trzeciego powstał z martwych. Z klęski ukrzyżowania zrodziło się zwycięstwo Zmartwychwstania

Dyrekcja Gimnazjum

 

  SUKCES W POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM!

29 MARCA br. UCZENNICE NASZEGO GIMNAJUM REPREZENTOWAŁY SZKOŁĘ W ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXIV KONKURSU RECYTATORCKIEGO POEZJI I PROZY POLSKIEJ, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W PUCKU.

W KONKURSIE UCZESTNICZYŁY: MARIA MIKULSKA Z KL. IIE I  MARTYNA SZARNECKA Z KL.IE. DZIEWCZĘTA PRZYGOTOWYWAŁY SIĘ POD OPIEKĄ NAUCZYCIELEK - PANI SYLWII STĘPNIEWSKIEJ I PANI KATARZYNY RUDECKIEJ. OBIE PIĘKNIE DEKLAMOWAŁY WIERSZE POETÓW POLSKICH, KTÓRYMI WYGRAŁY SZKOLNE ELIMINACJE.

PO  NARADZIE JURY KONKURSOWE WYBRAŁO LAUREATÓW. ZASKOCZENIE NASZE BYŁO OLBRZYMIE, GDY OKAZAŁO SIĘ, ŻE PIERWSZE MIEJSCE SPOŚRÓD OSIEMNAŚCIORGA UCZESTNIKÓW, ZDOBYŁA MARTYNA SZARNECKA. RZADKO SIĘ ZDARZA, BY TO ZWYCIĘSTWO PRZYPADŁO UCZENNICY I KLASY.

Z TYM WIĘKSZĄ RADOŚCIĄ  I ZASKOCZENIEM PRZYJĘŁYŚMY NAGRODĘ. TERAZ CZEKAMY NA TERMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO.

Katarzyna Rudecka

 

 

 

WAKACJE ZNÓW BĘDĄ WAKACJE!

Nasi uczniowie, jak co roku, mają okazję by dwa wakacyjne tygodnie spędzić w Wielkopolsce lub w Pieninach.

Rodzice uczniów naszego Gimnazjum powinni do końca kwietnia br. zgłaszać do wychowawców klas zamiar posłania dziecka na kolonijny wypoczynek. Spośród zgłoszeń komisja gimnazjalna wyłoni uczniów, którzy wyjadą na wypoczynek. Szansę mają ci, którzy jeszcze nie byli na koloniach.

Dolina Dunajca, Pieniny i Gorce oraz wielkopolski powiat jarociński - tam wypoczywają dzieci z szkół z gminy Kosakowo. To efekt wymiany prowadzonej przez samorządy terytorialne. Co łączy górali z Pienin z rybakami z Rewy i Kosakowa? Wakacje!

Niezależnie do zasobności portfeli po trudach dnia codziennego warto pomyśleć o odpoczynku. Uczniowie z gminy Kosakowo odpoczywają w Pieninach i Wielkopolsce.

W zamian rówieśnicy z gór i z powiatu jarocińskiego przyjeżdżają na wypoczynek nad morze. Poznają czar morza i kaszubską kulturę.

Kolonie 2017 – Gmina Kosakowo.

Koordynator: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Obrońców Kępy Oksywskiej i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dębogórzu;

Terminy:

Pobyt uczniów z Kosakowa w Krościenku: 30.06.2017 r. – 13.07.2017 r. (kierownik pan Mariusz Wiński)

Pobyt uczniów z Krościenka w gminie Kosakowo: 1.07.2017 r.-14.07.2017 r.

Pobyt uczniów z gminy Kosakowo w Żerkowie: 15.07.2017 r. – 28.07.2017 r. (kierownik pani Aleksandra Pająk)

Pobyt uczniów z Żerkowa w gminie Kosakowo: 16.07.2017 r. – 29.07.2017 r.

Pobyt uczniów z gminy Kosakowo w Litwie - Gejsziszki 18.07.2017 r. – 02.08.2017r. (kierownik pan Mariusz Wiński)

Uczniowie z obwodu Dukszty (LT) w gminie Kosakowo 19.07.2017 r. – 01.08.2017 r.

Gimnazjum w Kosakowie - karty/miejsca: Krościenko (10), Żerków (10), Litwa (7).

 

WOJEWÓDZKA OLIMPIADA WIEDZY

O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II

rok 2017