Nawigacja

Kontakt

 • Gimnazjum w Kosakowie
  ul. Żeromskiego 11
  81-198 Kosakowo
 • 58 679- 23-90

Dziennik Elektroniczny

Doradztwo zawodowe

Poniedziałek 24.10.2016

Naszą stronę odwiedziło już

Ilość odwiedzin: 598974

Dzwonki

          WERSJA  A                WERSJA  B

 1.   8.00 –   8.45         1.   8.00 –   8.30
 2.   8.50 –   9.35         2.   8.35 –   9.05
 3.   9.45 – 10.30         3.   9.15 –   9.45
 4. 10.35 – 11.20         4.   9.50 – 10.20
 5. 11.35 – 12.20         5. 10.35 – 11.05
 6. 12.35 – 13.20         6. 11.20 – 11.50
 7. 13.25 – 14.10         7. 11.55 – 12.25
 8. 14.15 – 15.00         8. 12.30 – 13.00
 9. 15.05 – 15.50         9. 13.05 – 13.35
 10. 15.55 – 16.40        10.13.40 – 14.20
 11. 16.45 – 17.30        11.14.25 – 14.55

Kalendarz

Aktualności

Nasz nowy adres e-mail:

gimnazjum-kosakowo@wp.pl

 

Piosenka żołnierska - Zespól naszego Gimnazjum w finałowej Gali  

Podczas X Festiwalu Piosenki Żołnierskiej o Złoty Buzdygan – Kosakowo 2016 Zespół Wokalny Gimnazjum w Kosakowie awansował do koncertu Gali Festiwalu.

 Przesłuchania konkursowe X Festiwalu Piosenki Żołnierskiej o Złoty Buzdygan – Kosakowo 2016, organizowanego przez Wójta Gminy Kosakowo oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział Dębogórze-Kosakowo, miały miejsce w sobotę. O laury zmagało się 107 wykonawców i zespołów. Gala Festiwalu w niedzielę w Domu Kultury w Pierwoszynie zgromadziła ponad dwieście osób. Zespołowi Wokalnemu z naszego Gimnazjum, prezentującemu nie "ogólnoeuropejską" muzykę pop (pasującą na niemal każdą okazję twórczość, z którą można objechać rozmaite festiwale), ale autorską piosenkę żołnierską i patriotyczną przypadł zaszczyt udziału w Gali. Trio z naszego Zespółu, kierowanego przez p. Magdalenę Stenkę, w składzie: Wiktoria Ossowska, Justyna Gapińska i Klara Filar, zdobył - decyzją jury -  III miejsce Festiwalu.

Celem festiwalu jest krzewienie patriotyzmu, a pod pojęciem piosenki żołnierskiej pojmuje się utwory patriotyczne, utwory nawiązujące do szeroko pojmowanej tradycji żołnierskiej oraz oręża polskiego (w tym pieśni rycerskie), pieśni kultywujące pamięć o wydarzeniach historycznych. Słuchajac werdyktu części (przeważającej) jury brzmiały w uszach słowa jednej z nagrodzonych piosenek (debiut z 1986 roku z festiwalu w Kołobrzegu): "Stewardesa i marynarz...Dobry żart". Nic dziwnego, że wójt naszej Gminy Jerzy Włudzik zwrócił uwagę na nezbędne doprecyzowanie regulaminiu w trosce o polską patriotyczną piosenkę żołnierską.

 

Pola Nadziei

W sobotę 22 października od godz. 9.00 spotkaliśmy się w sali gimnastycznej naszego Gimnazjum. Tematem były Pola Nadziei, czyli pomoc hospicyjna i promocja wolontariatu. W akcji sadzenia żonkili, symbolizujących nadziję na naszym gimnazjalnym Polu Nadziei uczestniczyło ponad stu gimnazjalistów. Działkę przygotowała spółka komunalna PEKO. Dziękujemy!

Pola Nadziei to kampania, w której promujmy ideę wolontariatu. W ramach akcji gimnazjaliści posadzą żonkile, które są międzynarodowym symbolem nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących pomocy i opieki w trudnym czasie odchodzenia.  

Odpracowaliśmy w ten sposób poniedziałek 31 października br., przypadający przed Dniem Wszystkich Świętych. 

    

Pułkowniku Dąbek, pamiętamy!  

W niedzielę 23 października 2016 r. w Mostach w gminie Kosakowo odbyła się uroczystość ku czi tych, którzy życiem zaświadczyli o prawie Polski do Wybrzeża. W uroczystości brała udział Dyrekcja i delegacja uczniów naszego Gimnazjum. 

Tego dnia o godz. 15 została odsłonięta tablica pamiątkowa pułkownika Stanisława Dąbka, dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża podczas wojny obronnej 1939 roku.

Tablica ma swoje miejsce przy obelisku ku czci żołnierzy polskich broniących Kępy Oksywskiej w Mostach przy ul. Szkolnej w pobliżu pocysterskiego Dworku. W uroczystości weźmie udział reprezentacja naszego Gimnazjum.

Po uroczystości kilkaset osób wzięło udział w Koncercie Galowym X Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie.  Zespól Wokalny z naszego Gimnazjum, kierowany przez p. Magdalenę Stenkę w składzie: Wiktoria Ossowska, Justyna Gapińska i Klara Filar, zakwalifikował się do finałowej gali i zdobył - decyzją jury -  III miejsce. 

 

Dzień Edukacji Narodowej

W piątek 14 października br. o godzinie 9.30 nauczyciele, administracja szkoły oraz uczniowie i zaproszeni goście spotkali się w naszym Gimnazjum na uroczystym apelu. Tego dnia bowiem obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Został on ustanowiony na pamiątkę powołania przed prawie 250 laty Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego ministerstwa, pod którego pieczą znalazła się edukacja od uniwersytetów po szkoły elementarne.

Medal jej imienia, czyli Medal KEN jest jednym z najwyższych i najbardziej prestiżowych odznaczeń przyznawanych nauczycielom za ich pracę.

Czym była owa Komisja Edukacji Narodowej?

Powołanie Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 r. przez Sejm nastąpiło w chwili, gdy król Stanisław August Poniatowski, wraz ze współpracownikami, starał się unowocześnić rozległy kraj - Rzeczpospolitą. Reforma systemu oświaty swoim zasięgiem objęła dwa uniwersytety, kolegia, czyli szkolnictwo średnie, prowadzone wtedy przez zakony nauczające pijarów i jezuitów oraz szkolnictwo elementarne. Na ilustracji jest prezbiter Hugo Kołłątaj, członek Komisji, rektor Szkoły Rycerskiej, który do Akademii Krakowskiej wprowadził wykłady z nauk przyrodniczych i z literatury polskiej,

Wśród szkół wyróżniały się założone w 1740 r. przez Stanisława Konarskiego Collegium Nobilium i kolegium jezuickie. Niestety, geopolityka i ingerencja trzech sąsiednich państw położyły kres reformom.

Do świadomości władcy i możnych oraz - jak dzisiaj byśmy powiedzieli - "intelektualistów" epoki dotarła wówczas myśl, że droga do suwerennego, silnego państwa wiodła i wiedzie przez reformę ustroju, sprawną administrację, silną gospodarkę, armię i edukację.

Przed nami pierwszy rok zmian w systemie oświaty. Oby dla nauczycieli, pracowników administracji i uczniów była to zmiana dobra. Czas pokaże. Terminy są bardzo napięte.

14 października, czyli Dzień Edukacji, jest świętem wszystkich pracowników oświaty.

Szanowni Państwo!

Nauczycielom i pracownikom administracji naszego Gimnazjum składam najserdeczniejsze życzenia sukcesów zawodowych, satysfakcji z owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz bardzo dobrych relacji z uczniami i ich rodzicami.

                     Marzena Korzeniewska

 

 

Uwaga!

Istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczeniowej od NNW do piątku 28 październia br. pod warunkiem dokonania wpłaty u Skarbnik Rady Rodziców p. Anity Woronieckiej. Bliższe informacje w sekretariacie Gimnazjum. 

 

 

Piszã pò kaszëbskù - XV Kaszubskie Dyktando w naszym Gimnazjum

 Miłośnicy języka kaszubskiego, którym droga jest mowa rodzima, spotkają się 5 listopada 2016 roku w Gimnazjum w Kosakowie by pisać Kaszubskie Dyktando. Wiadomo: Kaszëba mô cwiardą mòwă, ale mitczé serce.

Będzie to XV edycja Kaszubskiego Dyktanda. Mamy nadzieję, że do pisemnej rywalizacji stanie jeszcze więcej osób niż rok temu w Gdyni (było tam 160 uczestników).

Piszemy w pięciu kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych i zawodowców, czyli profesjonalnych językoznawców i nauczycieli języka kaszubskiego.

Przypomnijmy, że język kaszubski, czyli kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa to uznany w naszym Kraju język regionalny, którym na co dzień posługuje się ponad sto tysięcy Kaszubów spośród 300 tysięcy identyfikujących się z kaszubską tożsamością. Wywodzi się on ze słowiańskich dialektów pomorskich

Prof. Gerard Labuda, znakomity naukowiec z Torunia tak pisał: „Tyle zawsze było historii Kaszubów, ile w niej było dokonań samych Kaszubów. Ale historia ich będzie trwała tak długo, dopóki imię Kaszubów, ich mowa, ich obyczaj, ich kultura będą stanowiły wartość dla nich samych.”

A tak o kaszubską mowę upominał się wielki polski patriota i Kaszuba Antoni Abraham pisząc w 1914 roku na łamach "Gazety Gdańskiej": „Nie zginiemy! Ale nie zginiemy tylko wtedy, gdy nie upadniemy na duchu, gdy zachowamy wszystko, co nasze i cośmy po ojcach naszych odziedziczyli. Zachowajmy to wszystko za przykładem naszych bohaterów narodowych i mężów światłych, którzy nam ciągle wskazują na potrzebę oświaty, pracy i oszczędności". (Gazeta Gdańska nr. 34 z 19 marca 1914 r.)

Zatem 5 listopada spotykamy się w Gimnazjum.

Oto program dnia:

8-9.30rejestracja uczestników Dyktanda;

9.30 - uroczyste otwarcie;

9.50-10.30 - pierwszy etap pisania;

10.30 - wyjazd na zwiedzanie Gminy lub korzystanie z basenu;

12.30 - obiad;

- osoby, które zakwalifikowały się do II etapu zaproszone będą do sal, a po zakończeniu II etapu zapraszamy je na obiad;

13,30 - część artystyczna, a w programie występ Zespołu Wokalnego; elementem ludycznym będzie pokaz carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach

ok. 16.15-16.30 - ogłoszenie wyników Dyktanda i losowanie nagród specjalnych wśród uczestników;  

Symbol Kaszubskiego Dyktanda, czyli „kałamarz z piórem”, jest w rękach oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Dębogórze Kosakowo. 

Uwaga

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Gimnazjum w Kosakowie, ul. Żeromskiego 11, 81-198 Kosakowo (z dopiskiem "XV Dyktando Kaszubskie")

lub na adres e-mail:

gimnazjum-kosakowo@wp.pl

 

TERMINY związane z egzaminem gimnazjalnym

Rodzice uczniów klas III naszego Gimnazjum powinni:

do 24 listopada 2016 r. – złożyć oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 11.1.3.

 do 19 stycznia 2017 r. – złoż pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 11.1.4a oraz 3.2.11. e. do 31 marca 2017 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych (pkt 3.2.12.). 

TERMINY egzaminów próbnych gimnazjalnych 6-8.12.2016 r.

Egzaminy gimnazjalne 19-21.04.2017 r.

 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

 • Przewodnicząca -  Julia Konopka z klasy III e
 • z-ca - Mateusz Sulewski z klasy III c
 • sekretarz -  Paweł Mischke z klasy III e
 • skarbnik -  Kamil Radzikowski z klasy I c
 • rzecznik SU - Paweł Hajder z klasy III a

 Owocnej pracy!

 

Z optymizmem rozpoczynamy

nowy rok szkolny

Za nami  inauguracja nowego roku szkolnego w naszym wyjątkowym gimnazjum. Przed nami pierwszy rok zmian

w systemie oświaty.  Przejdziemy je płynnie, sprawnie

i profesjonalnie, tak aby dla naszych uczniów była to dobra zmiana. Czas zmian bywa trudny - ale nie dla nas.

Witam w naszych progach uczniów klas pierwszych, zaczynających nowy etap edukacji. A wszystkim naszym uczniom życzę jak najlepszych wyników w nauce.

- Jesteście spadkobiercami i dziedzicami największej kultury świata, cywilizacji europejskiej. Wielką swoją nauką, myślą, organizacją, pracą, wysiłkiem pokoleń. Jesteście dziedzicami tej kultury w polskim języku, którego bronili wasi przodkowie na Westerplatte, na Kępie Oksywskiej. I w tym języku, w tej kulturze będą was uczyć tutaj wasi czcigodni nauczyciele. Mam nadzieję i życzę wam tego, że pójdziecie dalej, zrobicie lepszą Polskę, lepszą Europę, lepszy świat - mówił do naszych uczniów dr Kornel Morawiecki, marszałek senior Sejmu RP na naszym inaugurującym rok szkolny uroczystym apelu .

Nauczycielom i pracownikom administracyjnym życzę satysfakcji z wykonywanej pracy. Rodzicom zaś - by na koniec roku szkolnego wiedzieli, że Gimnazjum w Kosakowie to był dobry wybór.

Mamy profesjonalne kadry, mamy wsparcie organu prowadzącego, czyli pana wójta i samorządu. Mamy wyjątkowy supernowoczesny obiekt, odznaczający się na mapie pomorskiej edukacji forma i nowoczesnością, placówką oświatową ważną dla lokalnej społeczności.

Nasze gimnazjum to swoiste "mistrzostwo świata". To szkoła przyszłości w przyszłościowej, rozwojowej gminie, w której mieszka już 12,5 tysiąca osób. Są to głównie ludzie w wieku 20-40 lat. Od 2002 roku w gminie Kosakowo liczba mieszkańców podwoiła się.

Gmina Kosakowo jest ambitna, Jej mieszkańcy są ambitni. Mam nadzieję, że będzie można śmiało powiedzieć, że wysoki poziom edukacji to nasza kosakowska specjalność.

Nie zapominamy o historii naszej ziemi. 1 września delegacja Gimnazjum złożyła wiązanki kwiatów na żołnierskich kwaterach poległych w 1939 roku obrońców Kępy Oksywskiej i przy pomniku vis a vis Urzędu Gminy.

W tym roku w naszym Gimnazjum naukę pobierać będzie ponad czterystu uczniów w osiemnastu oddziałach.  Ciągle przybywają do naszej gminy nowi mieszkańcy. 

Drodzy rodzice! Będzie mi niezmiernie miło pracować z państwa dziećmi i z wami.  Nam po prostu zależy.

Drodzy koleżanki i koledzy z grona pedagogicznego! Życzę wielu sukcesów w pracy z naszą młodzieżą i we współpracy z rodzicami!

 

Marzena Korzeniewska

 

 

8-Korzeniewska Marzena-newm

Nowy Dyrektor Gimnazjum w Kosakowie

mgr Marzena Korzeniewska

Wita Państwa Marzena Korzeniewska – dyrektor Gimnazjum w Kosakowie

Ukończyłam studia pedagogiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia podyplomowe z zakresu mediacji gospodarczych i pracowniczych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz zarządzanie oświatą dla kadry kierowniczej.

Od 2002 roku jestem nauczycielem dyplomowanym. Prowadziłam własny gabinet terapii pedagogicznej w Gdyni.

Jestem autorką projektów z zakresu mediacji adresowanego do nauczycieli, a także dla uczniów z zakresu mediacji rówieśniczych.  

Mój dziadek Alojzy Markowski kierował w okresie międzywojennym szkołą w Smętowie Chmieleńskim, a przodkowie z rodziny Bielińskich z Pelplina byli współzałożycielami pisma „Pielgrzym”

i przez lata wydawali "Gazetę Kartuską".  

Współpracuję z Rodziną Katyńską, Hospicjum Świętego Wawrzyńca w Gdyni, Fundacją Pomorska Inicjatywa Historyczna,

z Polskim Towarzystwem Dysleksji. Mam doświadczenie

w prowadzeniu programów wymiany międzynarodowej w ramach edukacyjnych programów europejskich.

Cenię sobie otrzymany prestiżowy Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Marzena Korzeniewska

     

 

Bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego 

Gimnazjum w Kosakowie najlepsze 

 

Zakres egzaminu

 

Język Polski

Język Angielski

poziom podstawowy

Język Angielski

poziom rozszerzony

Polska

69 %

65 %

46 %

Województwo pomorskie

67 %

63 %

45 %

Tereny wiejskie

63 %

55 %

35 %

Gimnazjum w Kosakowie

   70%        71%

52%

 • W niedzielę 23 października 2016r. w Mostach w gminie Kosakowo odbędzie się uroczystość ku czi tych, którzy życiem zaświadczyli o prawie Polski do Wybrzeża.

  Tego dnia o godz. 15 zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa pułkownika Stanisława Dąbka, dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża podczas wojny obronnej 1939 roku, pośmiertnie awansowanego na stopień generała brygady. Jego bohaterstwo i jego żołnierzy zdumiało nawet atakujący bez pardonu Wehrmacht.

 • Zbliża się czas listopadowej zadumy Świętych Obcowania i rozpamiętywania tych, którzy odeszli.  Zachęcamy uczennice i uczniów naszego Gimnazum do udziału w Konkursie ,,Wielka Gala Świętych i Błogosławionych”. Będzie to konkurs, a więc zabawa, połączony z przesłaniem, w którym wybrzmiewa prawda o życiu i o śmierci, w perspektywie nadziei. Śmierć to przejście, bo tuż za progiem czeka kochający Ojciec i przyjaciele - święci, którzy pokazali, jak żyć nieprzemijającymi wartościami.

 • Znamy laureatów papieskiej olimpiady. W gimnazjalnej Olimpiadzie Wiedzy o Św. Janie Pawle II, która odbyła się 13 października 2016 r. wzięło udział 17 uczniów z naszej szkoły.

  Podsumowanie konkursu oraz wyniki zostały ogłoszone podczas uroczystej akademii z okazji XVI Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem: ,,Bądźcie Świadkami Miłosierdzia". Odbyła się ona w poniedziałek 17 października br. w naszym Gimnazjum.

Wiadomości

Kontakt

 • Gimnazjum w Kosakowie
  ul. Żeromskiego 11
  81-198 Kosakowo
 • 58 679- 23-90

Wiadomości

Galeria zdjęć